At Nalı Yengeci

At nalı yengeçlerinin kanları tıbbi laboratuarlarda toplanır. Bakteriyel kontaminasyonu önlemeye yardımcı olduğu için kanları aşı gelişimi için çok önemlidir. At nalı yengeçlerinin çoğu bu süreçte hayatta kalır ve vahşi doğaya geri salınır.